Ny hemsida otbk.hemsida24.se

otbk.hemsida24.se

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kallelse till Årsmöte 8 feb

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE & Årsmöteshandlingar

Den 8 februari klockan 19:00 är alla medlemmar välkomna på Årsmöte. Vi träffas som vanliga i Olandstraktens BK:s klubblokal.

VÄLKOMNA

DAGORDNING FÖR OLANDSTRAKTENS BRUKSHUNDKLUBB

ÅRSMÖTE 2016-02-08

 

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängden
 3. Val av mötesordförande
 4. Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare
 5. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet
 6. Styrelsens anmälan av närvarande utöver de i §7 moment 2 angivna
 7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
 8. Fastställande av dagordningen
 9. Genomgång av:
 • Klubbstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte
 • Balans- och resultaträkning och
 • Revisorernas berättelse
 1. Fastställande av balans- resultaträkning samt beslut om dispositionen av vinst eller förlust
 2. Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen
 3. Genomgång av klubbstyrelsens förslag avseende:
 • Mål och verksamhetsplan
 • Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret
 • Medlemsavgift enligt §4 för närmast kommande verksamhetsår
 • Andra ärenden samt motioner vilka klubbstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi
 1. Beslut i ärenden enligt punkt 12
 2. Val av klubbstyrelse enligt §8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning (ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, 3 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter)
 3. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt §9
 4. Val av valberedning enligt §10
 5. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16
 6. Beslut om klubbstyrelsens förslag i ärenden samt motioner enligt §7 moment 6 som inte behandlats under punkt 13
 7. Mötets avslutande

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Medlemsmöte 10/12 kl 19.00 med kostföreläsning

Välkommen på  Medlemsmöte 10/12 kl 19.00 med kostföreläsning

DAGORDNING MEDLEMSMÖTE OLANDSTRAKTENS BK 151210

 • Mötets öppnande
 • Godkänna dagordningen
 • Val av justeringsmän
  Ekonomi
 • Information från styrelsen och sektorer
 • SM 2016 lydnad/rallylydnad
 • Inofficiell utställning
 • Valberedningen
 • Övriga frågor
 • Tävlingsresultat/uppflyttningspokaler/ekipageväggen
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Hej alla. Nästa kursstart planeras till våren 2016. Välkomna att kika igenom vårat utbud då. Mvh //OTBK.s Hundutbildningsektor

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Gräset behöver klippas!

25521419-handritade-illustration-av-en-lycklig-trädgårdsmästare-ridning-hans-gräsklippare HALLÅ ALLA OTBK.ARE! Vi behöver bli fler som kan hjälpas åt att klippa grönytorna på klubbens område. Ju fler vi blir som kan tänkas göra några varv på åkgräsklipparen desto bättre! Givet så ordnar klubben med en ”kurs” i hur man manövrerar åkgräsklipparen om man känner sig osäker. KOM IGEN NU ALLIHOP! Anmäl ert intresse till Otbk.s styrelse och gör en insats efter förmåga. Tack på förhand!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Städdag på klubben 24/5

Varmt Välkomna på städdag på OTBK Söndag 24/5 kl. 10.00! Vi bjuder på korv/hamburgare åt alla som hjälper till Hoppas på bra uppslutning då det finns att göra. Väl mött! 😄

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Grattis Linda Larsson & Athena

som nu i helgen fick två godkända resultat i rallyns fortsättningsklass.10387547_10153190710441348_1860206968700788713_n

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar